Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng cơ quan hành chính

Thứ Ba, 21/05/2019, 22:27 [GMT+7]

Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng cơ quan hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan  hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Theo mục tiêu của đề án, đến ngày 30-6-2021, toàn bộ 184 HTQLCL tại 277 cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh được chuyển đổi thành công HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ chủ yếu: lựa chọn tổ chức đào tạo, tư vấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL; tổ chức triển khai việc đào tạo, tư vấn chuyển đổi; xây dựng bộ tài liệu khung HTQLCL, xây dựng sổ tay hướng dẫn vận hành HTQLCL; tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.


Được biết, đề án được triển khai thực hiện từ năm 2019  đến 2021, tổng kinh phí thực hiện hơn 3,5 tỷ đồng.


Duy Nhật
 

.

các thông tin tiện ích