Hội Nông dân TP. Nha Trang:

Bàn giải pháp thu hồi nợ quá hạn

Thứ Ba, 12/06/2018, 22:57 [GMT+7]

Bàn giải pháp thu hồi nợ quá hạn

Chiều 12-6, Hội Nông dân TP. Nha Trang tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).


Theo đó, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo cấp hội cơ sở báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với NHCSXH, UBND xã, phường đề ra giải pháp thu hồi nợ với từng khoản vay. Đối với các trường hợp chây ì, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo cam kết thì phối hợp với NHCSXH lập hồ sơ đề nghị cơ quan pháp luật xử lý. Hội nông dân xã, phường trực tiếp tham gia tổ thu hồi nợ, đề xuất các giải pháp và thực hiện đôn đốc, xử lý cùng với UBND xã, phường. Bên cạnh đó, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn…


Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác NHCSXH của Hội Nông dân thành phố hơn 113 tỷ đồng, với 7.303 hộ vay; trong đó, nợ quá hạn hơn 1 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,9%. Các xã, phường có số nợ quá hạn nhiều và tỷ lệ cao là: Vĩnh Trường, Vĩnh Phước, Vĩnh Nguyên, Phước Đồng.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích