Góp ý điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Thứ Sáu, 01/06/2018, 23:00 [GMT+7]

Góp ý điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Ngày 1-6, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, đơn vị phản biện về dự thảo điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.


Dự thảo điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời gồm có 5 phần, trong đó tập trung điều chỉnh vào 3 nội dung chính gồm: quy hoạch mới hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan; sửa đổi một số nội dung quảng cáo thương mại ngoài trời; quy định cụ thể vị trí lắp đặt phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan và phương tiện quảng cáo thương mại trên đất công.


Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, ông Nguyễn Đắc Tài đánh giá, dự thảo được đơn vị tư vấn chuẩn bị công phu. Sở Văn hóa và Thể thao cùng đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh có thể trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2018.


N.T
 

.

các thông tin tiện ích