Tạm ngưng cấp phép mới các hoạt động khoáng sản

Thứ Hai, 08/01/2018, 22:37 [GMT+7]

Tạm ngưng cấp phép mới các hoạt động khoáng sản

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức, cá nhân và nhân dân về công tác quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá…


Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các địa phương phải chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trước cấp ủy, chính quyền cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản. Các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền phải xác định công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trái phép là nhiệm vụ chính trị cấp bách và thường xuyên.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo kịp thời, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dự án đầu tư xây dựng công trình để khai thác khoáng sản trái phép, thành lập doanh nghiệp để hoạt động mua bán hóa đơn, giấy tờ có giá trị giả hợp pháp hóa nguồn gốc khoáng sản trái phép, tiếp tay hoặc bao che cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; thành lập tổ công tác liên ngành, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, phương tiện để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trái phép bằng đường bộ và đường sông; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh thông tin về hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trái phép. Trong năm 2018, tạm ngưng cấp phép mới các hoạt động khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; tăng cường công tác hậu kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, kiên quyết kiến nghị thu hồi hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp đối với các trường hợp tái vi phạm theo thẩm quyền…


N.D

 

.

các thông tin tiện ích