Giai đoạn 2018 - 2020:

Khoảng 4.365 lao động ở Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cần đào tạo nghề

Thứ Tư, 10/01/2018, 06:08 [GMT+7]

Khoảng 4.365 lao động ở Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cần đào tạo nghề

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển nhân lực huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2018 - 2020. Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể gồm: đến năm 2020, có 40 - 45% lao động được qua đào tạo, trong đó khoảng 30 - 35% lao động được đào tạo có trình độ trung cấp trở lên; 80% lao động qua đào tạo có việc làm. Căn cứ kết quả đào tạo đến cuối năm 2017, giai đoạn 2018 - 2020, số lao động trong độ tuổi cần phải đào tạo nghề ở 2 huyện khoảng 4.365 người, trong đó đào tạo ngắn hạn khoảng 3.005 người và đào tạo trung cấp trở lên khoảng 1.360 người.


Theo kế hoạch, có 64 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.745 người với các nghề như: trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, nuôi cá, thú y, chăn nuôi...; 93 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 2.620 người với các nghề: nấu ăn, chế biến thủy sản, sản xuất gạch không nung, sửa chữa xe máy, điện công nghiệp, mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ... Tổng kinh phí thực hiện hơn 93,4 tỷ đồng; trong đó, nguồn từ Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn hơn 9 tỷ đồng, nguồn từ Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động hơn 84,4 tỷ đồng.


Hồng Hồng


 

.

các thông tin tiện ích