11:02, 04/02/2021

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa gồm: Ông Cao Mẫn (thôn A Xay, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh); bà Cao Thị Bích (thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh); bà H’Lé (thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa).
 
Công an tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình 65 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tự nguyện đóng góp. Ngoài ra, chính quyền và công an các địa phương hỗ trợ công xây dựng.
 
LAN PHƯƠNG