Nếp sống văn hóa mới trong cộng đồng

Thứ Sáu, 12/08/2022, 22:25 [GMT+7]

Nếp sống văn hóa mới trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được quan tâm lãnh đạo của các cấp và sự hưởng ứng của nhân dân đã đạt những kết quả tích cực. Qua đó, đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp, lối sống nghĩa tình trong nhân dân.


Điểm sáng phong trào


Thôn Phong Ấp (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) được hình thành đến nay đã gần 340 năm. Hiện nay, thôn có 532 hộ với 2.078 nhân khẩu. Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, năm 1998 thôn Phong Ấp là đơn vị đầu tiên của thị xã phát động xây dựng Làng văn hóa. Từ năm 1999 đến nay, thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa và đã đạt chuẩn về an ninh trật tự; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, không còn nhà tranh tre dột nát, hộ nghèo chỉ còn 0,75%; đời sống văn hóa tinh thần đáp ứng được yêu cầu của nhân dân; những chỉ tiêu, pháp lệnh của Nhà nước đều đạt 100%; các nghĩa vụ đối với Nhà nước đều được nhân dân chấp hành 100%... Thôn cũng đã thành lập được nhiều câu lạc bộ, xây dựng được nhiều mô hình hay và hoạt động có hiệu quả. “Từ thực tế của địa phương, chúng tôi thấy phong trào TDĐKXDĐSVH là cuộc vận động lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thông qua đó, còn lan tỏa những hành động đẹp, thắt chặt tình cảm đoàn kết xóm làng và người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước”, ông Phùng Thanh Trúc - Trưởng thôn Phong Ấp cho biết.

 

 Cổng làng thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình.

Cổng làng thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình.


Theo ông Lương Ngọc Việt - Chủ tịch UBND xã Ninh Bình, từ năm 2005 đến nay toàn xã có 8/8 thôn đạt chuẩn Làng văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tỷ lệ hộ dân đạt danh hiệu năm sau cao hơn năm trước. Phong trào đã góp phần lớn vào quá trình xây dựng, phát triển của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới. Mối quan hệ xóm làng được gắn kết bằng việc giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt, việc tốt.


Mới đây, trong chuyến kiểm tra thực tế việc triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH ở xã Ninh Bình và thôn Phong Ấp của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH, Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhận định đây là điểm sáng trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.


Để phát huy sức mạnh


Theo ông Đặng Quốc Văn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thời gian qua việc triển khai thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể. Từ đó, góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xã hội tiến bộ, lành mạnh, xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.


Từ phong trào TDĐKXDĐSVH, nhiều hủ tục trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội đã dần bị loại bỏ. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đô thị văn minh ngày càng được nhân dân tích cực hưởng ứng. Các danh hiệu văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH không chỉ được nâng cao về số lượng mà còn được đăng ký, bình xét, công nhận dân chủ, công khai, minh bạch và thực chất.


Tuy nhiên, quá trình thực hiện phong trào cũng còn gặp những hạn chế về hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao đang bị xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức các hoạt động có quy mô tương xứng với sự phát triển của tỉnh. Đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở còn thiếu nên việc triển khai thực hiện các hoạt động phong trào gặp nhiều khó khăn. Hoạt động xã hội hóa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao chưa có cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút nguồn lực. Để tiếp tục phát huy sức mạnh của phong trào, trong thời gian tới Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp; đề cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong khai thác, quản lý, vận hành, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tăng kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; đẩy mạnh việc xã hội hóa trong việc xây dựng các thiết chế và hoạt động văn hóa - thể thao.


Giang Đình

.

các thông tin tiện ích