Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Hai, 27/04/2020, 23:17 [GMT+7]

Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương là tiếp tục quan tâm triển khai phong trào có hiệu quả.


Những kết quả khả quan


Theo đánh giá của Sở Văn hóa và Thể thao, qua 19 năm thực hiện, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tỷ lệ gia đình, cơ quan, địa phương văn hóa ngày càng tăng trên cơ sở đánh giá, bình xét thực chất, kỹ lưỡng. Tục lệ ma chay, cưới hỏi đã có nhiều chuyển biến theo hướng văn minh, giảm thiểu hủ tục.

 

Liên hoan các làng văn hóa - một dịp để các thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Nha Trang gặp gỡ, giao lưu. (Ảnh minh họa)

Liên hoan các làng văn hóa - một dịp để các thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Nha Trang gặp gỡ, giao lưu. (Ảnh minh họa)


Trong nhiều năm, TP. Nha Trang được xem là địa phương tiêu biểu và có nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện phong trào. Thành phố đã tập trung thực hiện các tiêu chí đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân không rải tiền thật, rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố; tuyên truyền cổ động trực quan về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến cuối năm 2019, có 78.240 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 95%) và 355 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa (đạt tỷ lệ 97,7%). Kết quả vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã có 93/2.516 đám cưới theo nếp sống mới; 1.848/1867 đám tang chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang. Năm 2020, thành phố phấn đấu có 98% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 99% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Riêng trong quý I, trên địa bàn thành phố đã có 15/322 đám cưới tổ chức theo nếp sống mới; 305/306 đám tang chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang.


Cần sự phối hợp triển khai đồng bộ


Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, tuy phong trào đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng đây là lĩnh vực công tác có phạm vi rộng, thường phát sinh nhiều nội dung mới trong thực tiễn nên đòi hỏi phải có sự phối hợp triển khai đồng bộ của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 85% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 70% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 50% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao... Cùng với đó, tiến hành rà soát, củng cố tổ chức, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.


Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: “Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện phong trào; chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị để tham mưu tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, phổ biến văn bản mới cho đội ngũ những người trực tiếp triển khai, theo dõi phong trào”.


Theo ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP. Nha Trang, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhìn chung, các chỉ tiêu cụ thể được thành phố đặt ra đều sát thực với tình hình thực tế của địa phương và mang tính khả thi cao. Trong đó, thành phố đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công tác bình xét danh hiệu gia đình văn hóa. Để các nội dung của phong trào đi sâu vào mỗi hộ dân, khu dân cư, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được quan tâm thực hiện. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố thực hiện việc tuyên truyền cổ động trực quan về phong trào trên địa bàn toàn thành phố. Hệ thống đài truyền thanh thường xuyên cập nhật thông tin về các nội dung liên quan đến phong trào, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang. Các xã, phường cũng thực hiện tuyên truyền trực quan, trên hệ thống loa phát thanh của địa phương.


Việc quan tâm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có những tác động tích cực đến xã hội. Để phong trào đi sâu vào nhận thức của mỗi người dân, chính quyền địa phương các cấp cần có sự quan tâm thực hiện hiệu quả, kịp thời phát hiện và điều chỉnh những bất cập để hạn chế những yếu tố mang tính hình thức.


Giang Đình
   

.

các thông tin tiện ích