Cam Ranh: Cải tạo, nâng cấp 15 đài truyền thanh cơ sở

Thứ Hai, 27/04/2020, 21:58 [GMT+7]

Cam Ranh: Cải tạo, nâng cấp 15 đài truyền thanh cơ sở

Theo UBND TP. Cam Ranh, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, thành phố đã chỉ đạo cải tạo, nâng cấp 15 đài truyền thanh cơ sở từ hữu tuyến lên không dây, đảm bảo 100% địa phương phủ sóng truyền thanh, truyền hình phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân và công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền. Năm 2018, thành phố nâng cấp trang tin điện tử thành phố lên Cổng thông tin điện tử thành phố và thiết lập 15 trang tin điện tử cho 15 xã, phường, đảm bảo công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Thành phố cũng đã tổ chức 7 lớp tập huấn với gần 210 lượt người tham dự về nội dung phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Qua 10 năm, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố đã tổ chức 180 lượt kiểm tra/năm, phát hiện 40 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, karaoke, băng đĩa vi phạm, tịch thu và tiêu hủy hơn 1.000 đĩa VCD, DVD không tem nhãn của các đối tượng bán băng, đĩa dạo.


Thời gian tới, UBND TP. Cam Ranh tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích Chỉ thị số 46; tăng cường chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội dung của văn bản pháp luật quy định về tổ chức, xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật.


VĂN KỲ
 

.

các thông tin tiện ích