Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng: Bắt nhịp với hướng đi mới

Thứ Sáu, 01/11/2019, 22:37 [GMT+7]

Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng: Bắt nhịp với hướng đi mới

Xây dựng Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng theo hướng hoạt động tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực tự chủ, giảm dần nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước… là những yêu cầu đối với đoàn trên con đường phát triển trong thời gian tới.


Giảm dần sự phụ thuộc vào Nhà nước


Ngày 30-10, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, trong thời gian tới, thực hiện việc xây dựng Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, vừa nâng cao năng lực tự chủ; đẩy mạnh khai thác tổ chức dịch vụ để giảm dần cấp phát từ nguồn ngân sách nhà nước và đảm bảo chi trường xuyên; nếu đủ điều kiện có thể chuyển sang hình thức ngoài công lập.

 

Các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn tại Fetival Biển 2019.

Các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn tại Fetival Biển 2019.


Cụ thể, giai đoạn 2019 - 2021, đoàn sẽ thực hiện cơ chế tự chủ tài chính là đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên; tiến hành tinh giảm biên chế ít nhất 10% so với năm 2015; chú trọng cung cấp, khai thác dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trong đó phải liên kết được ít nhất với 3 doanh nghiệp lữ hành để biểu diễn phục vụ khách du lịch thường xuyên. Đến năm 2021, doanh thu từ dịch vụ biểu diễn nghệ thuật phải đạt hơn 2,5 tỷ đồng/năm, đồng thời giảm dần kinh phí cấp phát từ ngân sách nhà nước theo từng năm.


Giai đoạn 2022 - 2025, đoàn tiếp tục thực hiện giảm 10% biên chế so với năm 2021; tiến hành mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Đến năm 2025, doanh thu dịch vụ biểu diễn nghệ thuật đạt hơn 3,5 tỷ đồng; thực hiện giảm trừ sâu kinh phí từ ngân sách nhà nước. Theo định hướng đến năm 2030, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và tiến đến trở thành đơn vị ngoài công lập. Trong trường hợp đoàn không thực hiện được cơ chế tự chủ và không chuyển sang hình thức ngoài công lập thì sẽ phải thực hiện hợp nhất, sáp nhập với đơn vị sự nghiệp có chức năng tương đồng.

Cần nâng cao năng lực


Theo ông Nguyễn Khắc Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, để thực hiện tốt lộ trình đã định, tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ, nhân viên của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng cần không ngừng nâng cao chất lượng nghệ thuật các chương trình, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa tính dân tộc và hiện đại, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khán giả; chú trọng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, kỹ xảo trong các chương trình nghệ thuật. Song song đó, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên gắn với công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách có liên quan. Trong đó, chú trọng tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng vào làm việc, nhất là đối với lực lượng diễn viên. Ngoài đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, đoàn cần chú ý đến việc đào tạo các kỹ năng mềm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Đồng thời hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của đoàn, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo theo hướng năng động, thích ứng tốt với cơ chế thị trường.


Nhằm hỗ trợ hoạt động của đoàn đạt được kết quả đề ra, tỉnh cần có sự đầu tư ban đầu để đơn vị hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại; tập trung tìm phương án để xây dựng trung tâm biểu diễn nghệ thuật với quy mô phù hợp để đoàn có điều kiện tập luyện, biểu diễn; tạo điều kiện để đoàn được phục vụ những chương trình, sự kiện của các sở, ban, ngành, địa phương, những sự kiện lớn của tỉnh như: Festival Biển, các lễ hội, lễ kỷ niệm lớn.


Ông Trần Đức Hà - Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng cho biết, thời gian gần đây, hoạt động của đoàn cũng dần bắt nhịp với cơ chế thị trường nên khi triển khai quyết định của UBND tỉnh sẽ tránh được những bỡ ngỡ. Tuy nhiên, đơn vị cũng cần sự đầu tư ban đầu để có bàn đạp thực hiện tốt lộ trình, nhiệm vụ đã định. Thời gian tới, đoàn sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm chương trình nghệ thuật đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để gia tăng việc khai thác hoạt động dịch vụ; nghiên cứu các mô hình hoạt động, liên kết với các đơn vị tổ chức tour du lịch để nắm bắt nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của du khách, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình phù hợp…


Giang Đình
 

.

các thông tin tiện ích