Khánh Vĩnh: Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

Thứ Tư, 20/03/2019, 22:43 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

Sáng 20-3, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao Khánh Vĩnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Khánh Vĩnh.

 

Huyện Khánh Vĩnh. Ảnh minh họa.
Huyện Khánh Vĩnh. Ảnh minh họa.
 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Khánh Vĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khánh Vĩnh. Đơn vị gồm các phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp, tổ nghiệp vụ Văn hóa -Thể thao, tổ nghiệp vụ Truyền thanh - Truyền hình và Đội Tuyên truyền lưu động. Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao cấp xã, thị trấn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, nâng cao dân trí và hưởng thụ văn hóa của nhân dân… 
 
Việc hợp nhất nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).
 
Kim Oanh  
 
.

các thông tin tiện ích