Quản lý chặt nguồn thu công đức tại di tích Tháp Bà Ponagar

Thứ Ba, 12/02/2019, 22:16 [GMT+7]

Quản lý chặt nguồn thu công đức tại di tích Tháp Bà Ponagar

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu công đức tại khu di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar.

 

Du khách tham quan di tích Tháp Bà Ponagar.

Du khách tham quan di tích Tháp Bà Ponagar.


Theo đó, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý nguồn thu công đức tại nơi tiếp đón khách hành hương. Nguồn thu công đức được sử dụng vào các mục đích: tu bổ, phục hồi, phục chế hiện vật, mua sắm tài sản tại khu di tích Tháp Bà Ponagar và các di tích trong tỉnh; tổ chức lễ hội Tháp Bà Ponagar và các hoạt động vào dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm, các hoạt động tuyên truyền để bảo tồn, phát huy giá trị di tích; xây dựng bia, biển di tích, danh thắng theo chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm…


Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2868 ngày 26-10-2016 của UBND tỉnh.


N.T

 

.

các thông tin tiện ích