Tác phẩm "Đường Kách mệnh" được dịch sang tiếng Italia

Thứ Tư, 12/09/2018, 22:25 [GMT+7]

Tác phẩm "Đường Kách mệnh" được dịch sang tiếng Italia

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đây đã được dịch sang tiếng Italia và lưu hành rộng rãi ở đất nước “hình chiếc ủng”. Bản dịch tác phẩm “Đường Kách mệnh” (La Via Della Rivoluzione) do Nhà xuất bản Anteo Edizioni phối hợp với Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turin, bà Sandra Scagliotti cùng Hội Hữu nghị Italia - Việt Nam thực hiện và phát hành. Trong phần lời tựa, bà Scagliotti, người đảm nhận công việc biên tập tiếng Italia, đánh giá, tác phẩm “Đường Kách mệnh” đóng một vai trò nền tảng trong việc truyền bá chủ nghĩa Marx - Lenin ở Việt Nam và có giá trị rất lớn cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Việc phát hành tác phẩm “Đường Kách mệnh” bằng tiếng Italia sẽ giúp người dân Italia hiểu hơn về đất nước cũng như lịch sử Việt Nam.

 


T.D (Tổng hợp) 

.

các thông tin tiện ích