Xuất bản sách Lịch sử cách mạng phường Ninh Hải

Thứ Ba, 26/12/2017, 21:48 [GMT+7]

Xuất bản sách Lịch sử cách mạng phường Ninh Hải

Sau một thời gian nỗ lực thực hiện công tác sưu tầm, biên soạn, đến tháng 12-2017, cuốn Lịch sử cách mạng phường Ninh Hải, giai đoạn 1930 - 2010 đã được hoàn tất và ra mắt cán bộ, nhân dân trong phường.

 


Cuốn sách dày 156 trang, do hai tác giả: Đinh Hữu Lạc, nguyên Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nguyễn Xuân Đương, phóng viên báo Người cao tuổi thường trú tại Khánh Hòa biên soạn. Cuốn sách ghi lại chặng đường 80 năm với đầy ắp sự kiện cách mạng hào hùng và anh dũng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ninh Hải kể từ ngày có Đảng năm 1930; qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ suốt 30 năm, cũng như những năm tháng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ ngày giải phóng đến năm 2010. Các tư liệu trong cuốn sách đều được thẩm định, sắp xếp biên soạn đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, và có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Đó là trận đánh công đồn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tiêu diệt Đồn Thương Chánh năm 1948; trận đánh tiêu diệt Giang đoàn 25 quân lực Việt Nam cộng hòa năm 1972; Ninh Hải ngày đầu giải phóng và Ninh Hải trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa…


Cuốn sách là tài liệu giáo dục văn hóa truyền thống cho các thế hệ, nhất là thanh niên, học sinh.


Nguyễn Xuân

 

.

các thông tin tiện ích