Tem về chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Thứ Sáu, 22/12/2017, 23:04 [GMT+7]

Tem về chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12-1972 đã đi vào lịch sử Việt Nam như một biểu tượng ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam. Sự kiện lịch sử 12 ngày đêm này được thể hiện trên tem bưu chính nước ta nhiều nhất.

 


1- Bộ tem “Bắn rơi 3.500 máy bay Mỹ” phát hành ngày 20-6-1972 do họa sĩ Trần Lương thiết kế. Bộ tem có 2 mẫu cùng hình ảnh “Giặc lái trong trại giam”, cùng giá mặt 12x, có 2 màu đen và xanh ve.


2- Bộ tem “4.000 máy bay Mỹ bị bắn rơi” phát hành ngày 19-10-1972 do họa sĩ Nguyễn Hiệp và Trần Huy Khánh thiết kế. Bộ tem có 2 mẫu: “Dân quân gái”, “Bộ đội pháo cao xạ”, cùng giá mặt 12x, in ốp-sét nhiều màu.


3- Bộ tem “Miền Bắc bắn rơi 4.181 máy bay Mỹ” phát hành ngày 10-10-1973, do họa sĩ Trần Lương thiết kế. Bộ tem có 4 mẫu, giá mặt 12x gồm các tem: “Hà Nội bắn rơi B.52”, “Hải Phòng bắn rơi B.52”, “Súng bộ binh bắn rơi F.111” và mẫu “Mẻ lưới biển Đông” giá mặt 1 đồng.


4- Bộ tem “Hiệp định Paris” phát hành ngày 27-1-1975 do họa sĩ Trần Lương thiết kế. Bộ tem có 2 mẫu: “Hiệp định Paris - 27-1-1973” và “Định ước quốc tế - 2-3-1973” cùng giá mặt 12x, in ốp-sét hai màu.


5- Bộ tem “Chiến thắng tháng 12-1972” phát hành ngày 26-12-1987 do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế. Bộ tem có 2 mẫu: “B.52 rơi ở Ngọc Hà - Hà Nội” giá mặt 10 đồng; “Mừng chiến thắng” giá mặt 30 đồng.  


Tổng cộng 5 bộ tem gồm 12 mẫu. Trong đó, mẫu tem “B.52 rơi ở Ngọc Hà - Hà Nội” được họa sĩ Nguyễn Hiệp phác họa lại từ bức ảnh “Xác máy bay B.52 rơi ở làng hoa Ngọc Hà”. Tuy dưới mưa bom, bão đạn, hoa đào Hà Nội vẫn sắc thắm, các em thiếu nhi, các cô gái làng hoa Ngọc Hà vẫn gánh nước tưới hoa bên xác máy bay B.52. Có thể nói, đây là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất về chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.


Ngụy Như Ánh


 

.

các thông tin tiện ích