Mãi theo gương Bác

Thứ Hai, 26/04/2021, 22:55 [GMT+7]

Mãi theo gương Bác

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến trên nhiều mặt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.


Triển khai thực hiện nghiêm túc


Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc trong chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hơn 20 kế hoạch và các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh. Việc sơ kết Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc hàng năm và theo định kỳ. Sau hội nghị sơ kết năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành kết luận chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế trong triển khai Chỉ thị 05. Hàng năm, trong công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều yêu cầu cấp ủy các cấp, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành rà soát vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân để giải quyết dứt điểm. Những năm qua, cấp ủy các cấp xác định việc học tập Chỉ thị 05, các chuyên đề hàng năm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị nên đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện sâu sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 2.195 lớp với 204.968 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập theo 5 chuyên đề.

 

Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị trao nhà đại đoàn kết cho một hộ dân ở Ninh Hòa.
Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị trao nhà đại đoàn kết cho một hộ dân ở Ninh Hòa.

 

Nhờ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, trong toàn tỉnh ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, TP. Nha Trang với mô hình “Giải quyết hồ sơ công dân 3 không: Không nhũng nhiễu, không tiêu cực, không trễ hẹn” ở phường Ngọc Hiệp; “Vận động nhân dân hiến đất và vật kiến trúc để xây dựng hạ tầng giao thông” ở phường Vĩnh Hòa; các mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”. Thị xã Ninh Hòa với mô hình không rải vàng mã trong đám tang triển khai ở các xã: Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Thượng. Huyện Vạn Ninh ban hành cẩm nang 5 nội dung phấn đấu, rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (xã Vạn Bình); mô hình xây dựng cán bộ y tế “Nụ cười từ trái tim”, “Tích cực rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật” của thị trấn Vạn Giã; mô hình “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú”… Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, ông Bùi Xuân Phước - cựu chiến binh xã Phước Đồng, TP. Nha Trang đã xây dựng và duy trì hoạt động Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm tuyên truyền có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

 

Ông Bùi Xuân Phước giới thiệu về những tư liệu được trưng bày  tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: K.N

Ông Bùi Xuân Phước giới thiệu về những tư liệu được trưng bày tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: K.N


Tạo niềm tin cho nhân dân


Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm qua các năm, từ 9,68% (năm 2015) giảm còn 2,09% vào cuối năm 2020. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động tặng quà, tiền với tổng trị giá hơn 116 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 1.300 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2.500 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo…


Khi xảy ra dịch Covid-19, cán bộ, đoàn viên, hội viên MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động người dân đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch bệnh. Toàn tỉnh đã vận động hơn 44,5 tỷ đồng, trong đó các tổ chức tôn giáo ủng hộ hơn 854 triệu đồng và nhiều hiện vật, trang thiết bị y tế phòng dịch. MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời phân bổ, hỗ trợ các đơn vị trực tiếp phòng dịch, hỗ trợ 2.116 người bán vé số, 1.000 hộ nghèo, hộ gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Qua đó, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: ATM gạo tại TP. Nha Trang, huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh; “Siêu thị 0 đồng”, “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”...


Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên toàn bộ các mặt của đời sống xã hội. Qua đó, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ tỉnh được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên với tinh thần tự giác cao. Từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng và đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Với việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá gắn với giải quyết những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề còn tồn tại, từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo và thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể. Qua đó, mang lại hiệu quả tích cực, tạo được sự đồng thuận, cùng tham gia của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Thông báo kết luận số 680 về xử lý những sai phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và một số lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tỉnh ủy đã nghiêm túc kiểm điểm những sai phạm, khuyết điểm; đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác để khắc phục các khuyết điểm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong đó, đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn giám sát, tiến hành giám sát việc khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, giám sát việc thực hiện khắc phục những nội dung trong Thông báo kết luận số 680 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên; kiểm điểm, xử lý 11 lãnh đạo sở, ngành của tỉnh bằng hình thức từ phê bình đến cảnh cáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh kiểm điểm, xử lý một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các sai phạm theo Thông báo số 680. Việc nghiêm khắc xử lý những sai phạm đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy; tạo khí thế mới để tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.


 

XUÂN THÀNH
 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 20 giây...