Thông báo chuyển quyền sử dụng đất

Thứ Sáu, 04/12/2020, 21:59 [GMT+7]
Ngày 20-7-1999, UBND huyện Diên Khánh cấp Giấy chứng nhận số phát hành M 485486; tại thửa đất số 486, tờ 3, diện tích 1772m2 , loại đất Q cho hộ bà Nguyễn Thị Sự và chồng (chết). Địa chỉ đất: thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 20-12-1999, bà Nguyễn Thị Sự chuyển nhượng thửa đất số 486, tờ 3, diện tích 1772m2  lại cho ông Đặng Văn Khách, giấy tờ không được chính quyền xác nhận.
 
Sau khi kết thúc thời gian thông báo theo quy định, nếu không có tranh chấp, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp Giấy chứng nhận cho ông Đặng Văn Khách.
.

các thông tin tiện ích