Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang thông báo

Thứ Tư, 18/11/2020, 21:58 [GMT+7]

Thông báo


Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang (viết tắt là Chi nhánh Nha Trang) đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) của ông Phạm Tùng, thường trú số 10/19 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-7-2014 nhưng chỉ có hợp đồng, giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định đối với các thửa đất sau:


1. Thửa đất số 64+65, tờ bản đồ 10 tại xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được UBND TP. Nha Trang cấp GCNQSDĐ số 00364 QSDĐ/VH-NT ngày 29-12-2000 cho hộ ông Nguyễn Tấn Hoàng và bà Nguyễn Thị Hương. Ngày 28-7-2011, hộ ông Nguyễn Tấn Hoàng và bà Nguyễn Thị Hương chuyển nhượng toàn bộ cho ông Phạm Tùng theo Hợp đồng chuyển nhượng được Văn phòng công chứng Trung tâm (VPCCTT) chứng thực số 4321.


2. Thửa đất số 162, tờ bản đồ 10 tại xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được UBND TP.Nha Trang cấp GCNQSDĐ số 00433 QSDĐ/VH-NT ngày 29-12-2000 cho hộ ông Nguyễn Tấn Luật và bà Trần Thị Hòa. Ngày 27-7-2011, hộ ông Nguyễn Tấn Luật và bà Trần Thị Hòa chuyển nhượng toàn bộ cho ông Phạm Tùng theo Hợp đồng chuyển nhượng được VPCCTT chứng thực số 4271.


3. Thửa đất số 160, tờ bản đồ 10 tại xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được UBND TP.Nha Trang cấp GCNQSDĐ số 00570 QSDĐ/VH-NT ngày 29-12-2000 cho hộ ông Lưu Thông Thế và bà Võ Thị Diệu Thùy. Ngày 8-7-2011, hộ ông Lưu Thông Thế và bà Võ Thị Diệu Thùy chuyển nhượng toàn bộ cho ông Phạm Tùng theo Hợp đồng chuyển nhượng được VPCCTT chứng thực số 3839.


4. Thửa đất số 228, tờ bản đồ 10 tại xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được UBND TP.Nha Trang cấp GCNQSDĐ số 00248 QSDĐ/VH-NT ngày 29-12-2000 cho hộ ông Trịnh Văn Anh và bà Phạm Thị Tạo với diện tích 748m2. Ngày 14-7-2011, hộ ông Trịnh Văn Anh và bà Phạm Thị Tạo chuyển nhượng toàn bộ cho ông Phạm Tùng theo Hợp đồng chuyển nhượng được VPCCTT chứng thực số 3979.


Nay ông Phạm Tùng đăng ký cấp Giấy chứng nhận đối với các thửa đất số 64+ thửa 65, tờ bản đồ 10; thửa đất số 162, tờ bản đồ 10; thửa đất số 160, tờ bản đồ 10; thửa đất số 228, tờ bản đồ 10 nhưng chỉ có hợp đồng, giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định và không cung cấp giấy chứng nhận bản chính được cấp cho các thửa đất nêu trên.


Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày niêm yết tại UBND xã Vĩnh Hiệp và thực hiện đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, Chi nhánh Nha Trang không nhận được những thông tin có liên quan đến việc chuyển nhượng trên thì sẽ lập hồ sơ trình lãnh đạo Chi nhánh Nha Trang cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

.

các thông tin tiện ích