UBND xã Cam Hải Đông thông báo

Thứ Hai, 26/10/2020, 21:52 [GMT+7]

UBND xã Cam Hải Đông thông báo


Căn cứ Thông báo thu hồi đất số 08/TB-UBND ngày 22-1-2016 của UBND huyện Cam Lâm về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.


Vị trí đất dự án để thực hiện kê khai nộp hồ sơ: Các chủ sử dụng đất thuộc tuyến cống từ đường N4 đến đường K10 (chạy dọc theo đường Làng Cam Hải Đông) mà chưa kiểm kê, liên hệ với UBND xã Cam Hải Đông kê khai, nộp hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất để xác lập hồ sơ bồi thường.


Thời gian kê khai, nộp hồ sơ: Từ ngày 27-10-2020 đến hết ngày 10-11-2020.


Đề nghị các chủ sử dụng đất trong khu vực thực hiện dự án nói trên mà chưa kê khai, nộp hồ sơ đất, liên hệ với UBND xã Cam Hải Đông (ĐT: 0258.3989017)


(hoặc liên hệ với Công chức địa chính xã. ĐT: 0905.210.979) để kê khai nộp hồ sơ.


Đến hết thời hạn thông báo, mà chủ sử dụng đất không thực hiện việc kê khai, nộp hồ sơ đất thì UBND xã thực hiện công tác giải tỏa bồi thường với hình thức vắng chủ theo quy định của pháp luật.


(Theo nội dung thông báo số 681/TB-UBND ngày 26-10-2020)

.

các thông tin tiện ích