10:05, 20/05/2020

Thông báo về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị thu hồi

Địa điểm: Xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh


Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ công trình:


 

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị thu hồi để thực hiện Công trình: Trụ sở làm việc Công an huyện Diên Khánh


Địa điểm: Xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh


Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ công trình:


Trụ sở làm việc Công an huyện Diên Khánh; Địa điểm: Xã Diên Phú, huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, sau 2 lần gửi giấy mời để thực hiện kê khai tài sản phối hợp kiểm kê xác định khối lượng giải tỏa vẫn còn 01 thửa đất (thuộc 1 trường hợp) bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm, cụ thể:


Thửa số 983 tờ bản đồ địa chính số 6 tại xã Diên Lạc.


Do đó, để đảm bảo tiến độ của công trình và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Diên Khánh đề nghị hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất xin mời đến tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh; Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh - SĐT: 0258.3853.858 để kê khai và cung cấp toàn bộ các loại giấy tờ có liên quan.


- Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/6/2020.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Diên Khánh sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.