Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Hai, 25/05/2020, 23:48 [GMT+7]

Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Ngày 27/3/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Lợi và bà Võ Thị Kim Chung do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 12/6/2007 đối với thửa đất số: 54, tờ bản đồ số: 11, diện tích: 535m2 nay là thửa đất số: 43, tờ tờ bản đồ số: 38, diện tích: 636,6m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Trần Thu và bà Nguyễn Thị Hà được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Lợi và bà Võ Thị Kim Chung theo quy định.

 

.

các thông tin tiện ích