Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Thứ Năm, 27/08/2020, 23:29 [GMT+7]

Thông báo mời chào giá


V/v: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống dây điện động lực, dây tiếp địa, các máng điện, các tủ điện nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống dây điện động lực, dây tiếp địa, các máng điện, các tủ điện nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noidoanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-bao-duong-hethong-day-dien-dong-luc-day-tiep-dia-cac-mang-dien-cac-tu-diennha-ga-t1-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh.


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian gửi hồ sơ báo giá: 15h00 ngày 31 tháng 08 năm 2020


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh. Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa. Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Người liên hệ: Ông Phan Song Hòa – Kỹ sư điện. Tel: 0985.855.893.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Chi tiết theo link đính kèm:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noidoanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-bao-duonghe-thong-day-dien-dong-luc-day-tiep-dia-cac-mang-dien-cac-tudien-nha-ga-t1-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh.

.

các thông tin tiện ích