Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 13/06/2022, 22:18 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa kính mời hội viên Câu lạc bộ, 7 giờ 30 ngày 15-6-2022 và Câu lạc bộ Hưu trí (19 Yersin, TP. Nha Trang) nghe lãnh đạo Học viện Hải quân Nha Trang báo cáo tình hình thời sự.


Rất mong hội viên về dự đông đủ, đúng giờ.

.

các thông tin tiện ích