Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 19/08/2019, 22:10 [GMT+7]

 CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 10/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/16P, từ số 0000350 đến số 0000500 của  Công ty TNHH Vận tải Vĩnh Nguyên, mã số thuế: 4200535803, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 03 đường Gò Găng, tổ 10, thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 10/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NL/16P, từ số 0000317 đến số 0000500 của  Công ty TNHH Ilive, mã số thuế: 4201127194, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 12A Nguyễn Trường Tộ, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 11/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HA/18P, từ số 0000009 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kiến trúc H&A, mã số thuế: 4201256986, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 93 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 12/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HK/16P, từ số 0000060 đến số 0000500 của Công ty TNHH XÂY DỰNG HUỲNH KHOA, mã số thuế: 4201717309, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 3, Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 12/07/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AE/17P, từ số 0014498 đến số 0014500 của Ông Lưu Thành Luận, mã số thuế: 4200414421, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đông, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 15/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CT/17P, từ số 0000018 đến số 0000500 của CÔNG TY TNHH CÁT TƯỜNG MINH, mã số thuế: 4201716961, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42 Hoàng Sa, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 15/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0027753 đến số 0027800 của Công ty TNHH MTV Đình Thịnh, mã số thuế: 4201489130, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 111 đường Âu Cơ, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 16/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LN/18P, từ số 0000015 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lộc Nguyễn LN, mã số thuế: 4201777467, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 9 đường 28 khu đô thị VCN Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 17/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 0000345 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quang Tuân, mã số thuế: 4200648684, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 97 đường Phong Châu, Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 23/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000132 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dầu Nhớt UAE, mã số thuế: 4201727064,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 11, thôn Phú Nông (hẻm 409 Lương Đình Của), xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 29/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SG/13P, từ số 0000337 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Sài Gòn Auto, mã số thuế: 4201552047, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường 23/10, tổ 1 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 10/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BK/11P, từ số 0000209 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quỳnh Hưng, mã số thuế: 4201164894, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 105C đưởng Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 16/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/11P, số 0000192 của  DNTN Hải Lý, mã số thuế: 4200561063, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 18/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HA/18P, từ số 0000009 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kiến trúc H&A, mã số thuế: 4201256986, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 93 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 22/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn RV/11P, từ số 0000208 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Rồng Việt, mã số thuế: 4200641431, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 1, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích