Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 04/08/2019, 22:21 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 24/06/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PA/14P, từ số 0000448 đến số 0000500 của Công ty TNHH Phúc An Cam Ranh, mã số thuế: 4201611373, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phúc Ninh, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 24/06/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CP/16P, từ số 0000035 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Nam Cường Phát, mã số thuế: 4201701482, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 411 Hùng Vương, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 24/06/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000955 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thương mại Thanh Truyền, mã số thuế: 4201199618, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 310 Hùng Vương, tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 01/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000101 đến số 0000500 của Công ty TNHH MTV Giải pháp Kiểm soát côn trùng SCI, mã số thuế: 4201685216, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 14 Cây Giáng Hương, thôn Trung, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 01/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn ND/14P, từ số 0000222 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Nhiệt Đới Xanh, mã số thuế: 4201593163, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 10 Bạch Đằng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 04/07/2019, loại hóa đơn vé chòi biển, ký hiệu mẫu 01GTKT2/10, ký hiệu hóa đơn CT/17P, từ số 0001284 đến số 0002000, loại hóa đơn vé chòi lớn, ký hiệu mẫu 01GTKT2/13, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000001 đến số 0010000, loại hóa đơn vé chòi biển, ký hiệu mẫu 01GTKT2/14, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000001 đến số 0010000, loại hóa đơn vé vào cổng, ký hiệu mẫu 01GTKT2/15, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000153  đến số 0020000, và loại hóa đơn vé ghế bố, ký hiệu mẫu 01GTKT2/16, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000200  đến số 0020000 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng tại Nha Trang, mã số thuế: 0303145406-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 9, Đông Cát, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 05/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HH/13P, từ số 0000082 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng 4H, mã số thuế: 4201562285, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 785 đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 05/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/18P, từ số 0000009 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hồng Truyền Khánh Hòa,  mã số thuế: 4201801060,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 09/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/11P, từ số 0000064 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hưng Phát, mã số thuế: 4200554387, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 05 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 09/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0070509 đến số 0070550 của Doanh nghiệp tư nhân Thuật Hoàng, mã số thuế: 4200467783, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 09/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/11P, từ số 0000183 đến số 0000250 của Công ty TNHH Phúc Minh Phát NH, mã số thuế: 4201393823, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Sơn, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 03/07/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn AC/15P, số 0022400 của Công ty TNHH Cá Mập Management, mã số thuế: 4201618435, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 9 đường Miếu Bà, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 03/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, từ số 0000252 đến số 0000254 của Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh, mã số thuế: 4200436898, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 1784 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14. Kể từ ngày 04/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, số 0000107  của  Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm, mã số thuế: 4201682663, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15. Kể từ ngày 09/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0070509 đến số 0070550 của  DNTN Thuật Hoàng, mã số thuế: 4200467783, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16. Kể từ ngày 10/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TV/17P, từ số 0000050 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thủy sản Thiện Vinh, mã số thuế: 4201144880, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 44A Võ Thị Sáu, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17. Kể từ ngày 10/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000106 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Huy, mã số thuế: 4201651136, địa chỉ trụ sở kinh doanh: B2.5 tầng 3, Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích