Thông báo kế hoạch sửa chữa và súc xả tuyến ống tại Hương Lộ 45, đường Trung tâm xã Vĩnh Thạnh

Thứ Tư, 06/05/2020, 21:38 [GMT+7]

Thông báo kế hoạch sửa chữa và súc xả tuyến ống tại Hương Lộ 45, đường Trung tâm xã Vĩnh Thạnh


Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành sửa chữa tê xả Dn400 cầu Bến Ma và súc xả tuyến ống gang Dn400 đường Hương lộ 45, đường Trung tâm xã Vĩnh Thạnh. Do đó, công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau:


- Thời gian: Từ 21 giờ 30 phút ngày 8/5/2020 đến - 6 giờ ngày 9/5/2020;


- Địa điểm: Xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, P. Ngọc Hiệp, Hòn Nghê;


Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành sửa chữa, súc xả, nước sẽ có hiện tượng đục, kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.

.

các thông tin tiện ích