Thư ngỏ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Thứ Sáu, 10/04/2020, 22:14 [GMT+7]

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

THƯ NGỎ


Kính gửi: Quý Khách hàng sử dụng điện.


Lời đầu tiên, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng sử dụng điện đã luôn đồng hành cùng với KHPC trong thời gian qua.


Hiện nay cả nước đang chung tay cố gắng kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 và hạn chế ảnh hưởng của đại dịch đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.


Nhằm chia sẻ những khó khăn với Quý Khách hàng và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ thúc đẩy nền kinh tế phát triển, EVN đã đề xuất Bộ Công thương trình Chính phủ các phương án giảm giá bán điện cho khách
hàng trong thời gian cao điểm của dịch bệnh, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6/2020. Tuy nhiên đến nay các cơ quan có thẩm quyền vẫn đang thẩm định, chưa ban hành chính thức.


Vì vậy, để tránh dồn hai tháng thanh toán tiền điện quá sát nhau, gây khó khăn trong cân đối chi tiêu hàng tháng, KHPC kính thông báo đến Quý Khách hàng sử dụng điện về việc tạm thời phát hành hóa đơn, thanh
toán tiền điện theo phiên ghi của kỳ hóa đơn tháng 4/2020 như đơn giá hiện hành do Bộ Công thương quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 (giống với các tháng vừa qua). KHPC sẽ thực hiện ngay việc giảm giá bán điện cho Quý Khách hàng theo đúng quy định về giá, hiệu lực áp dụng và các vấn đề liên quan theo Quyết định của các cơ quan có thẩm quyền trong các kỳ hóa đơn tiếp theo.


Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính mong Quý Khách hàng sử dụng điện chia sẻ, cảm thông và cùng đồng hành với đơn vị chúng tôi.


Trân trọng!


TỔNG GIÁM ĐỐC

.

các thông tin tiện ích