Thông báo về việc thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP. Nha Trang

Thứ Hai, 28/01/2019, 23:14 [GMT+7]

Thông báo về việc thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang

Thi hành Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Về ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn 19 phường thuộc thành phố Nha Trang giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021.

 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo về việc thu tiền dịch vụ thoát nước năm 2019 như sau:

  1. Đối tượng áp dụng giá dịch vụ: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

 (gọi chung là hộ thoát nước) sinh sống và hoạt động trên địa bàn 19 phường thuộc thành phố Nha Trang gồm: Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Thọ và Xương Huân..

 Hộ thoát nước đã trả tiền dịch vụ thoát nước thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định hiện hành về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

  1. Mức giá dịch vụ thoát nước ( đã bao gồm thuế GTGT ):

Đơn vị tính: đồng/m3

 

Đối tượng, giá dịch vụ

 

Hộ gia đình thành thị

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ( trừ các cơ sở khám chữa bệnh), phục vụ công cộng

Cơ sở sản xuất ( ngoài khu công nghiệp), cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, cơ sở khám chữa bệnh và các đối tượng còn lại

2.370

3.560

4.740

               

 Khối lượng nước thải sinh hoạt áp dụng để thu giá dịch vụ thoát nước được lấy bằng 100% khối lượng nước sạch sử dụng đối với hộ gia đình thành thị và lấy bằng 80% khối lượng nước sạch sử dụng đối với các đối tượng còn lại.

  1. Phương thức thu và quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ thoát nước:

Đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa:

Căn cứ khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng và mức giá dịch vụ thoát nước quy định trên, Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước.

 4. Thời gian áp dụng việc thu tiền dịch vụ thoát nước đối với các đối tượng trên, kể từ ngày Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa phát hành Hóa đơn tiền nước tháng 01 năm 2019.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo đến quý khách hàng được biết và thực hiện đúng Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

.

các thông tin tiện ích