Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Thứ Tư, 19/06/2013, 00:01 [GMT+7]

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Long Seafood


Địa chỉ 49 Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa


Điện thoại 058.3540597; Fax: 058.3540598


Giấy chứng nhận đăng ky kinh doanh số: 4201562292 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 10-6-2013.


Ngành nghề kinh doanh chính: Buôn bán thực phẩm.


Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng)


Chủ doanh nghiệp: Từ Thị Ngọc Nữ.
 

.

các thông tin tiện ích