Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Thứ Tư, 22/05/2013, 22:30 [GMT+7]

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chà vá chân đen


Địa chỉ: Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa


Điện thoại: 058.3622384


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201559451 do sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày

17-5-2013


Ngành nghề kinh doanh (chính): Dịch vụ lưu trú; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; Buôn bán đồ uống; Điều hành tua du lịch nội địa


Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng


Chủ doanh nghiệp: Lưu Vinh Quang
 

.

các thông tin tiện ích