Thông báo mời thầu

Thứ Tư, 11/07/2012, 21:10 [GMT+7]

- Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Nha Trang
- Tên gói thầu 1: Mua sắm thiết bị cho các trường mầm non, tiểu học.
- Tên gói thầu 2: Mua sắm thiết bị theo đề án phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.
- Tên dự án: Trang bị cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP.Nha Trang.
- Nguồn vốn: Ngân sách TP năm 2012 – 2013.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ 9 giờ ngày 18-7-2012 đến trước 14 giờ ngày 25-7-2012 (theo giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSYC: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Nha Trang. Điện thoại: 058.3824032, số 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 ĐVN (Một triệu đồng Việt Nam).
- Địa chỉ nhận HSĐX và sản phẩm mẫu: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Nha Trang. Điện thoại: 058.3824032, số 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 25-7-2012.
HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ ngày 25-7-2012.
Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Nha Trang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

.

các thông tin tiện ích