Thông báo mời thầu

Thứ Tư, 11/07/2012, 21:10 [GMT+7]

 - Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh
 - Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Xây lắp
 - Tên dự án: Kè và Đường số 1 dọc sông Cái – sông Suối Dầu, địa điểm: Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
 - Nguồn vốn: + Tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Nam sông Cái.
 + Tiền chuyển quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư và Dịch vụ Thương mại Diên An.
 + Ngân sách Nhà nước.
 - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 - Thời gian bán HSMT từ 8 giờ ngày 1-8-2012 đến 13h45 phút ngày 17-8-2012.
 - Địa điểm bán HSMT: Văn phòng UBND huyện Diên Khánh, số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, điện thoại: 058.3850306; Fax: 058.3852167.
 - Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng Việt Nam).
 - Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng UBND huyện Diên Khánh, số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh.
 - Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 45 ngày 17-8-2012.
 - HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 17-8-2012 tại Văn phòng UBND huyện Diên Khánh, số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
 Uy ban nhân dân huyện Diên Khánh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
 

.

các thông tin tiện ích