Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Vạn Ninh: Hiệu quả thiết thực

Thứ Hai, 05/10/2020, 22:10 [GMT+7]

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Vạn Ninh: Hiệu quả thiết thực

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được huyện Vạn Ninh triển khai sâu rộng và thu được kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khơi dậy ý thức đoàn kết cộng đồng và tinh thần tự quản trong từng khu dân cư.


Những kết quả nổi bật


Huyện Vạn Ninh đã triển khai lồng ghép phong trào vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu như ông Lê Quang Toàn (xã Vạn Thọ) từ hai bàn tay trắng phát triển kinh tế gia đình, bây giờ trở thành tỷ phú nhờ nuôi tôm và luôn chia sẻ cách làm với người dân xung quanh để cùng phát triển, thoát nghèo. Hay ông Nguyễn Đức Thiện (xã Xuân Sơn) luôn nỗ lực xây dựng quỹ khuyến học địa phương để khuyến khích, động viên lớp trẻ ra sức học tập…

 

Giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa  cho học sinh huyện Vạn Ninh.

Giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa cho học sinh huyện Vạn Ninh.


Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) và thôn, tổ dân phố văn hóa được triển khai đồng bộ ở 11 xã, thị trấn. Hàng năm, các địa phương đều triển khai cho các hộ đăng ký xây dựng GĐVH. Các thôn, tổ dân phố đều có hương ước, quy ước về nội dung xây dựng văn hóa. Qua đó, các gia đình đều có ý thức tự giác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nuôi dạy con tốt, tình làng, nghĩa xóm đoàn kết. Việc bình xét được các địa phương tổ chức công khai, minh bạch và kịp thời khen thưởng, biểu dương. Các thôn, tổ dân phố luôn duy trì 84 tổ hòa giải và kịp thời hòa giải thành công mỗi năm hàng trăm vụ mâu thuẫn. Nhờ đó đến nay, toàn huyện có 28.742/32.498 hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 80/84 thôn, tổ dân phố được công nhận giữ vững danh hiệu văn hóa. Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM đã huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 7/11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,37% năm 2011 xuống còn 4,6% như hiện nay.


Cùng với đó, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm giải quyết công việc cho nhân dân; tạo nề nếp công sở, cách ứng xử lịch thiệp nơi làm việc. Qua đó, mỗi năm có hơn 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa...


Nâng cao chất lượng phong trào


Ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào cuộc sống của mỗi gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, để phong trào ngày càng nhân rộng và lan tỏa rất cần sự phối hợp của các cấp, ngành trong việc chú trọng đảm bảo chất lượng thực hiện các chương trình. Những năm tới, huyện sẽ tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy tốt vai trò của lực lượng nòng cốt, người uy tín trong khu dân cư; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào, nâng cao nội dung bình chọn thôn, tổ dân phố văn hóa, GĐVH; tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, duy trì và tổ chức các hoạt động ngày càng hiệu quả. Bên cạnh đó, nhân rộng các điển hình văn hóa, gương người tốt việc tốt; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, gắn kết việc phát triển phong trào với xây dựng NTM.


Song song đó, huyện sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với kiểm tra quản lý, sử dụng kinh phí; quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các nội dung phong trào, xem đó là một tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm. Toàn huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu có 90% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu GĐVH; 80% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa; 100% xã đạt chuẩn NTM và thị trấn đạt văn minh...


Văn Giang
 

.

các thông tin tiện ích