Diên Khánh: Xây dựng nền hành chính công hiện đại

Chủ Nhật, 08/11/2020, 22:45 [GMT+7]

Diên Khánh: Xây dựng nền hành chính công hiện đại

UBND huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng xây dựng nền hành chính công năng động, trách nhiệm, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Những kết quả đáng ghi nhận


Giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền và các ngành, địa phương của huyện Diên Khánh thường xuyên quan tâm chỉ đạo; thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Huyện thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Năm 2014, huyện đã đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết cho 111 TTHC cấp huyện và 97 TTHC cấp xã. Năm 2019, huyện kiến nghị đơn giản hóa TTHC 3 lĩnh vực cấp huyện và 7 lĩnh vực cấp xã. Đặc biệt, huyện đã có nhiều cải tiến trong TTHC, đăng ký với Sở Tư pháp cải tiến trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh và đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch; kiến nghị đơn giản giấy tờ khi thực hiện TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; rút gọn thủ tục đăng ký nhận con nuôi tại UBND xã… Những kiến nghị, đề xuất trên đều xuất phát từ việc nắm bắt sự bất cập, khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình thực hiện.

 

Tại hội nghị tổng kết thực hiện chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020, UBND huyện Diên Khánh đã tặng giấy khen cho 19 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC của huyện.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND huyện Diên Khánh.


Hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND huyện. Trong đó, huyện đã thực hiện các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chỉ số hài lòng qua 6 tiêu chí gồm: Tiếp cận dịch vụ; điều kiện đón tiếp và phục vụ; TTHC; sự phục vụ của cán bộ, công chức; kết quả, tiến độ giải quyết công việc; tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi. Nhờ đó, kết quả xếp hạng chỉ số hài lòng của UBND huyện đều tăng hàng năm. Cụ thể, năm 2014, chỉ số hài lòng là 77,3%; năm 2017 là 80,7% và năm 2019 là 81,52%, xếp hạng khá. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công… đều có những chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2011 - 2020.


Đổi mới, hoàn thiện nền hành chính công

 

Tại hội nghị tổng kết thực hiện chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020, UBND huyện Diên Khánh đã tặng giấy khen cho 19 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC của huyện.

Ông Nguyễn Văn Gẩm - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết: Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra, trong đó có một số lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch như: Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, kết quả giải quyết theo một cửa liên thông, nâng cao chỉ số hài lòng… Tuy nhiên, công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 của huyện còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, công tác tuyên truyền về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước chưa đạt hiệu quả cao; ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra. Đến nay, hầu hết văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính của huyện vẫn chủ yếu bằng văn bản giấy. Việc xây dựng và triển khai mô hình cải cách TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông đã thực hiện tại 100% cơ quan, UBND xã, thị trấn nhưng vẫn còn tình trạng trả kết quả giải quyết trễ hẹn và đề nghị bổ sung hồ sơ nhiều lần… Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số địa phương chưa đảm bảo.


Giai đoạn 2020 - 2030, huyện Diên Khánh sẽ nỗ lực đổi mới, hoàn thiện hơn nữa trong từng lĩnh vực CCHC nhằm xây dựng nền hành chính công năng động, trách nhiệm, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, huyện tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ, quy trình giải quyết TTHC, phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC. Huyện sẽ triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến; kiện toàn bộ máy tổ chức trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đã đề ra; giảm tỷ lệ văn bản giấy; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Thông qua việc hoàn thiện và minh bạch hóa các quy định, chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…, huyện nỗ lực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện và duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.


Mai Hoàng

 

.

các thông tin tiện ích