Triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ Hai, 18/11/2019, 20:53 [GMT+7]

Triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai việc xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274 của Thủ tướng Chính phủ.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết; khẩn trương rà soát, trình công bố danh mục TTHC để địa phương hóa dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC đã được công bố. Ban Điều hành Đề án Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đối với các TTHC ưu tiên tích hợp, cung cấp trực tuyển trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2019; triển khai thực hiện hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.


D.N

.

các thông tin tiện ích