Công điện triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ Hai, 31/05/2021, 16:23 [GMT+7]

Công điện triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

CÔNG ĐIỆN
Về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

 

 

 

 

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích