Khởi sắc ở Trại Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu

Thứ Năm, 20/05/2021, 23:59 [GMT+7]

Khởi sắc ở Trại Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu

Sau thời gian trầm lắng, Trại Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu, trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa đang triển khai nhiều mô hình, dự án nhằm triển khai thử nghiệm, chuyển giao các giống cây trồng mới làm tiền đề nhân rộng cho nông dân. Hiện, đơn vị đang khảo nghiệm các giống dưa lưới, dưa lê, chuối cấy mô…

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận về các mô hình nói trên.

 

 

Chuối cấy mô 3 tháng tuổi đang phát triển tốt, không có sâu bệnh hại.
Chuối cấy mô 3 tháng tuổi đang phát triển tốt, không có sâu bệnh hại.

 

Dưa lưới hứa hẹn năng suất cao 25 tấn/ha
Dưa lưới hứa hẹn năng suất cao 25 tấn/ha

 

Dưa lê cũng đang cho thu hoạch
Dưa lê cũng đang cho thu hoạch

 

Dưa lưới, dưa lê thử nghiệm sản xuất trong nhà màng bảo đảm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, cách ly sâu bệnh…
Dưa lưới, dưa lê thử nghiệm sản xuất trong nhà màng bảo đảm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, cách ly sâu bệnh…

 

Thường xuyên chăm sóc, làm sạch cỏ dại
Thường xuyên chăm sóc, làm sạch cỏ dại

 

Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động
Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động

 

Quạt đối lưu gió trong nhà lưới
Quạt đối lưu gió trong nhà lưới

 

Hệ thống đo nhiệt độ, độ ẩm
Hệ thống đo nhiệt độ, độ ẩm

 

Hệ thống bơm tự động
Hệ thống bơm tự động

 

Khu nhà màng chuẩn bị cho vụ mới 5.000 m2
Khu nhà màng chuẩn bị cho vụ mới 5.000 m2

 

 

 

V.L

.

các thông tin tiện ích