Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin theo Đảng"

Thứ Năm, 04/02/2021, 00:41 [GMT+7]

Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin theo Đảng"

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021); 91 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (24-2-1930 - 24-2-2021) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tối 3-2, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”.

 

Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy;  Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân.
Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân.

 

 

Trong khoảng thời gian 90 phút, các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên đến từ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi tới các đại biểu và khán giả 19 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc.
Trong khoảng thời gian 90 phút, các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên đến từ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi tới các đại biểu và khán giả 19 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc.

 

 

Chương trình được kết cấu thành một câu chuyện liền mạch với những mốc son lịch sử quan trọng của dân tộc dưới ánh sáng soi đường của Đảng. Mở đầu câu chuyện đó, chính là hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Trong cuộc hành trình đó, Người đã qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 quốc gia trên thế giới. Và Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Vào cuối năm 1929, nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930. Để rồi có sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3-2, tạo nên bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Chương trình được kết cấu thành một câu chuyện liền mạch với những mốc son lịch sử quan trọng của dân tộc dưới ánh sáng soi đường của Đảng. Mở đầu câu chuyện đó, chính là hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Trong cuộc hành trình đó, Người đã qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 quốc gia trên thế giới. Và Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Vào cuối năm 1929, nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930. Để rồi có sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3-2, tạo nên bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh tháo bỏ xiềng xích, gông cùm của thực dân, phong kiến. Trong đó, phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh với những thắng lợi bước đầu như thành lập được chính quyền Xô viết - chính quyền Xô viết đầu tiên ở Việt Nam; ban hành nhiều chính sách mới về chính trị, kinh tế, văn hóa; nhân dân được tự do hội họp, được chia ruộng, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, bất công, thực hiện giảm tô và xóa nợ cho dân nghèo… đã mang đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh tháo bỏ xiềng xích, gông cùm của thực dân, phong kiến. Trong đó, phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh với những thắng lợi bước đầu như thành lập được chính quyền Xô viết - chính quyền Xô viết đầu tiên ở Việt Nam; ban hành nhiều chính sách mới về chính trị, kinh tế, văn hóa; nhân dân được tự do hội họp, được chia ruộng, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, bất công, thực hiện giảm tô và xóa nợ cho dân nghèo… đã mang đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Để đến hôm nay và muôn đời sau, lớp lớp người dân Việt Nam vẫn luôn khắc nhớ công lao to lớn của Người.
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Để đến hôm nay và muôn đời sau, lớp lớp người dân Việt Nam vẫn luôn khắc nhớ công lao to lớn của Người.

 

 

Nhưng nền độc lập non trẻ của dân tộc ta chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã buộc toàn thể nhân dân, đất nước ta phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ với quyết tâm: Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.
Nhưng nền độc lập non trẻ của dân tộc ta chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã buộc toàn thể nhân dân, đất nước ta phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ với quyết tâm: Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

 

 

Bằng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp để giành thắng lợi với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
Bằng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp để giành thắng lợi với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

 

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Genève chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. Toàn thể nhân dân Việt Nam hòa chung niềm hân hoan với thắng lợi của dân tộc.
Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Genève chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. Toàn thể nhân dân Việt Nam hòa chung niềm hân hoan với thắng lợi của dân tộc.

 

 

Thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, nhưng đất nước lại bị chia cắt hai miền Bắc – Nam tại vĩ tuyến 17. Nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn 1954 – 1975 hết sức nặng nề đó là lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Ở miền Nam, Đảng chủ trương đánh lâu dài, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động binh vận; kết hợp tiến công và nổi dậy, tiến hành đấu tranh trên cả ba vùng đồng bằng-thành thị-miền núi; kết hợp mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao.
Thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, nhưng đất nước lại bị chia cắt hai miền Bắc – Nam tại vĩ tuyến 17. Nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn 1954 – 1975 hết sức nặng nề đó là lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Ở miền Nam, Đảng chủ trương đánh lâu dài, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động binh vận; kết hợp tiến công và nổi dậy, tiến hành đấu tranh trên cả ba vùng đồng bằng-thành thị-miền núi; kết hợp mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao.

 

 

Trong cuộc kháng chiến đó, biết bao nhiêu người con gái, con trai của dân tộc Việt Nam đã không tiếc thanh xuân và tuổi trẻ để lên đường chiến đấu. Họ mang trong mình hoài bão và lý tưởng về nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam.
Trong cuộc kháng chiến đó, biết bao nhiêu người con gái, con trai của dân tộc Việt Nam đã không tiếc thanh xuân và tuổi trẻ để lên đường chiến đấu. Họ mang trong mình hoài bão và lý tưởng về nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam.

 

 

Để rồi, sau 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, quân dân ta đã giành nhiều thắng lợi vẻ vang trên khắp các chiến trường mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Đây là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, một sự kiện có tầm vóc quốc tế và mang tính thời đại.
Để rồi, sau 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, quân dân ta đã giành nhiều thắng lợi vẻ vang trên khắp các chiến trường mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Đây là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, một sự kiện có tầm vóc quốc tế và mang tính thời đại.

 

 

Qua gần 46 năm đất nước thống nhất và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Đất nước đã vượt qua khủng hoảng kinh tế, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Qua gần 46 năm đất nước thống nhất và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Đất nước đã vượt qua khủng hoảng kinh tế, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

 

Góp vào thành tựu chung của đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn đang ngày đêm ra sức lao động sáng tạo để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Khánh Hòa có những chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để trở thành một trong những địa phương đứng tốp đầu của cả nước. Nhiều chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm được triển khai có hiệu quả. Thành phố Nha Trang đã trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước.
Góp vào thành tựu chung của đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn đang ngày đêm ra sức lao động sáng tạo để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Khánh Hòa có những chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để trở thành một trong những địa phương đứng tốp đầu của cả nước. Nhiều chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm được triển khai có hiệu quả. Thành phố Nha Trang đã trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước.

 

 

Trong niềm vui chung của toàn dân tộc, chúng ta vẫn luôn nhớ về những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống ở huyện đảo Trường Sa – cột mốc thiêng liêng nơi hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Để gửi vào đó biết bao niềm thương, nỗi nhớ cùng niềm tin sắt son vào những người con can trường sóng gió của đất nước Việt Nam.
Trong niềm vui chung của toàn dân tộc, chúng ta vẫn luôn nhớ về những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống ở huyện đảo Trường Sa – cột mốc thiêng liêng nơi hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Để gửi vào đó biết bao niềm thương, nỗi nhớ cùng niềm tin sắt son vào những người con can trường sóng gió của đất nước Việt Nam.

 

 

Chương trình nghệ thuật diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên các đại biểu và khán giả đến dự chương trình đều thực hiện các biện pháp phòng dịch như: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay, giữ khoảng cách…
Chương trình nghệ thuật diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên các đại biểu và khán giả đến dự chương trình đều thực hiện các biện pháp phòng dịch như: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay, giữ khoảng cách…

 

 

Chương trình nghệ thuật Sáng mãi niềm tin theo Đảng đã đem đến cho khán giả những khoảng thời gian ý nghĩa và có chất lượng nghệ thuật tốt. Thành công của đêm diễn là động lực để các nghệ sĩ tiếp tục bước vào chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.
Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin theo Đảng" đã đem đến cho khán giả những khoảng thời gian ý nghĩa và có chất lượng nghệ thuật tốt. Thành công của đêm diễn là động lực để các nghệ sĩ tiếp tục bước vào chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

 

 

GIANG ĐÌNH


 

 

.

các thông tin tiện ích