Chính sách hỗ trợ điều trị cho trẻ em bị bệnh tim

Thứ Tư, 25/05/2022, 04:51 [GMT+7]

Chính sách hỗ trợ điều trị cho trẻ em bị bệnh tim

Hỏi: Tôi có đứa cháu bị bệnh tim, gia đình cháu thuộc diện khó khăn trong khi chi phí khám, chữa bệnh khá tốn kém. Tôi nghe nói tỉnh có chính sách hỗ trợ điều trị, xin cho biết cụ thể các chế độ này?


Phan Minh Nguyệt (huyện Cam Lâm)Trả lời: Ngày 10-12-2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20 về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Theo nghị quyết này, trẻ em có thẻ bảo hiểm y tế, có đầy đủ hồ sơ khám, chữa bệnh tim đúng tuyến theo quy định (ngoài các đối tượng thuộc chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh theo Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thuộc các đối tượng: Trẻ em là người dân tộc thiểu số; trẻ em thuộc gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải chữa bệnh lâu dài được hỗ trợ.


Mức hỗ trợ chi phí cho một lần khám, điều trị, làm các xét nghiệm có liên quan đến phẫu thuật tim và chi phí phẫu thuật tim tại cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả những chi phí trong quy định của Luật Bảo hiểm y tế: Trẻ em thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số được ngân sách tỉnh hỗ trợ phần còn lại sau khi trừ phần Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và nhà tài trợ hỗ trợ (nếu có). Trẻ em thuộc đối tượng gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí sau khi trừ phần Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và nhà tài trợ hỗ trợ (nếu có); 50% còn lại do gia đình đảm nhận.


Ngoài ra, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho một lần khám, điều trị, phẫu thuật tim với mức tiền ăn 50.000 đồng/trẻ/ngày, theo số ngày thực tế khám, phẫu thuật và điều trị (tối đa không quá 15 ngày); hỗ trợ tiền đi lại cho trẻ em 2 lượt (đi và về) theo giá phương tiện công cộng thông thường.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích