Hỗ trợ tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù

Chủ Nhật, 24/10/2021, 21:28 [GMT+7]
Hỏi: Tôi có cháu ra tù trong đợt đặc xá vừa rồi. Cháu muốn đi học nghề hay kiếm công việc làm ổn định cuộc sống. Xin cho biết, Nhà nước có chế độ hỗ trợ nào cho đối tượng này không?
 
Lê Thị Thảo (huyện Vạn Ninh)
 
Trả lời: Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng đã đưa ra các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù như: Thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và các biện pháp hỗ trợ khác. Trong đó, việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm có một số quy định như sau:
 
Người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 3 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Với người không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định thì UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp. 
 
Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND cấp tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù để phát triển sản xuất, tạo việc làm.
 
Với người dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật.
 
Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG
 
.

các thông tin tiện ích