Những ai được hưởng khoản tiền trợ cấp tuất một lần?

Thứ Ba, 26/02/2019, 21:40 [GMT+7]

Những ai được hưởng khoản tiền trợ cấp tuất một lần?

Hỏi: Vợ tôi đang làm việc và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thì bị bệnh và qua đời. Khoản tiền trợ cấp tuất một lần hơn hai trăm triệu đồng. Xin cho biết tiền tuất một lần được tính thế nào, ai được hưởng khoản tiền này, và nếu nhiều người cùng hưởng thì cách phân chia thế nào?


Hoàng Đình Tân (Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa)


Trả lời: Mức trợ cấp tuất một lần được Luật BHXH quy định đối với thân nhân của người lao động đang tham gia BHXH (hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định của luật.


Khoản tiền này thuộc quyền được hưởng của thân nhân của người lao động chết. Thân nhân được luật xác định là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia BHXH hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Luật không quy định cụ thể việc phân chia tiền này, vì vậy những người thuộc diện được hưởng thoả thuận với nhau để quyết định.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích