Phải làm gì khi danh dự, uy tín bị xúc phạm?

Thứ Hai, 18/02/2019, 23:19 [GMT+7]

Phải làm gì khi danh dự, uy tín bị xúc phạm?

Hỏi: Xin cho biết trong trường hợp danh dự, uy tín của một người bị xúc phạm thì pháp luật can thiệp thế nào để bảo vệ họ?


Trần Văn Hạnh (phường Phước Long, TP. Nha Trang)


Trả lời: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Tinh thần này được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015.


Bộ luật Dân sự ghi nhận, với quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình. Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.


Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.


Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.


Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích