11:04, 25/04/2022

Khánh Sơn phát hiện 12 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Khánh Sơn đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện 12 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó có 1 vụ lấn, chiếm rừng trồng, 8 vụ xâm hại rừng trồng, 3 vụ phát hiện tang vật vi phạm nhưng chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Khánh Sơn đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện 12 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó có 1 vụ lấn, chiếm rừng trồng, 8 vụ xâm hại rừng trồng, 3 vụ phát hiện tang vật vi phạm nhưng chưa xác định được đối tượng vi phạm. Hạt Kiểm lâm huyện đã xử lý 2 vụ vi phạm, tịch thu hơn 0,9m3 gỗ xẻ các loại; các vụ việc khác đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để tiếp tục xử lý theo quy định.


Được biết, gần đây, trên địa bàn huyện Khánh Sơn, tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra một cách lén lút; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy vẫn còn tồn tại. UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển lâm sản trái phép và các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn…


B.L