4 loại tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Chủ Nhật, 28/03/2021, 22:44 [GMT+7]

4 loại tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
 
Theo đó, 4 loại tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: Tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm; tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu; tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm đối với biện pháp cầm giữ; tài sản thuộc quyền sở hữu toàn dân trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định.
 
Nghị định 21 có hiệu lực từ ngày 15-5-2021.
 
T.LONG
.

các thông tin tiện ích