09:11, 30/11/2020

Khánh Hòa: Bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng

Sáng 30-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự lễ có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng 30-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự lễ có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và Giám Sở Xây dựng
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Xây dựng

 

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm: ông Nguyễn Văn Thiện – Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Đồng – Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài Nguyên và Môi trường giữ chức Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; ông Trần Nam Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Phó Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và Phó Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong

 

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm: ông Trần Xuân Tây – Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; ông Trần Văn Châu – Chánh Thanh tra Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Vương Xuân Phương – Giám đốc Ban quản lý Dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân đã chúc mừng các vị được bổ nhiệm trong đợt này. Đồng thời bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, các vị sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

 

X.T