Ông Lê Đại Dương giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Thứ Bảy, 13/07/2019, 00:15 [GMT+7]

Ông Lê Đại Dương giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng

.

các thông tin tiện ích