Ông Nguyễn Đình Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt

Thứ Bảy, 13/07/2019, 06:14 [GMT+7]

Ông Nguyễn Đình Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-7-2019. Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-7-2019.

 

N.D

 
.

các thông tin tiện ích