10:10, 25/10/2020

Vạn Ninh: Dư nợ tín dụng chính sách đạt 407 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh, đến hết ngày 30-9, Phòng giao dịch đã giải ngân tín dụng chính sách ưu đãi cho 3.346 khách hàng với số tiền 113,7 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh, đến hết ngày 30-9, Phòng giao dịch đã giải ngân tín dụng chính sách ưu đãi cho 3.346 khách hàng với số tiền 113,7 tỷ đồng.


Theo đó, một số chương trình vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi có mức giải ngân cao như: Cho vay hộ cận nghèo 15,5 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 33,5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 27,7 tỷ đồng, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 25,1 tỷ đồng… Qua đó, đưa tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 407 tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm 2020.


Được biết, tỷ lệ nợ quá hạn của Phòng giao dịch chỉ còn 0,18%. Có 2 xã không có nợ quá hạn là Vạn Bình và Xuân Sơn; 9/13 chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi không có nợ quá hạn.


Thanh Hải