Hàng nghìn lượt khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được ưu đãi tín dụng

Thứ Năm, 15/10/2020, 21:46 [GMT+7]

Hàng nghìn lượt khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được ưu đãi tín dụng

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, đến ngày 30-9, toàn tỉnh có 10.889 khách hàng vay vốn (1.262 doanh nghiệp, 9.627 cá nhân) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; dư nợ bị ảnh hưởng 37.850 tỷ đồng, chiếm 39,98% dư nợ cho vay toàn địa bàn. So với ngày 31-8, dư nợ bị ảnh hưởng tăng hơn 2.360 tỷ đồng.


Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, đến ngày 30-9, các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho 2.097 khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với dư nợ hơn 6.985 tỷ đồng. Trong đó, có 311 doanh nghiệp, dư nợ hơn 6.114 tỷ đồng. Riêng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 935 khách hàng cá nhân với dư nợ 16,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chi nhánh tổ chức tín dụng đã miễn, giảm lãi cho 139 khách hàng với dư nợ hơn 529 tỷ đồng, số tiền lãi đã miễn, giảm 3,3 tỷ đồng; cho vay mới 8.170 khách hàng với số tiền 23.951 tỷ đồng từ các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn. Đồng thời, giảm lãi suất vay vốn đối với khoản vay cũ cho 11.932 lượt khách hàng, với dư nợ 21.680 tỷ đồng, số tiền lãi khách hàng được giảm hơn 85 tỷ đồng.


N.D

 

.

các thông tin tiện ích