Đề xuất bổ sung nguồn vốn để cho vay nhà ở xã hội

Thứ Hai, 22/06/2020, 23:01 [GMT+7]

Đề xuất bổ sung nguồn vốn để cho vay nhà ở xã hội

Ngày 22-6, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) về kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội và một số nội dung khác.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo NHCSXH thông báo kết quả hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm. Ước tính đến ngày 30-6, tổng dư nợ tín dụng chính sách cả nước đạt hơn 217.000 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với đầu năm, bằng 69% so với kế hoạch. Năm nay, NHCSXH phấn đấu đạt tăng trưởng tín dụng chính sách 8%. Lãnh đạo NHCSXH ghi nhận sự quan tâm của tỉnh đối với hoạt động tín dụng chính sách và kết quả chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. 


Đến ngày 20-6, tổng nguồn vốn NHCSXH tỉnh quản lý đạt 3.063 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương 2.657 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương 406 tỷ đồng. Những tháng đầu năm 2020, tuy thu ngân sách gặp khó khăn nhưng ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện đã cân đối 41,2 tỷ đồng chuyển cho NHCSXH để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội vay vốn. NHCSXH tỉnh đang tiếp tục đề xuất Trung ương bổ sung 92 tỷ đồng để cho vay nhà ở xã hội (đầu năm 2020, Trung ương đã giao NHCSXH tỉnh 40 tỷ đồng). Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu vốn vay nhà ở xã hội, NHCSXH sẽ xem xét cân đối bổ sung thêm nguồn vốn này cho Khánh Hòa.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích